Författare: Ryan Boren

  • Sex saker som pedagoger måste veta om neurodivergenta personer

    Sex saker som pedagoger måste veta om neurodivergenta personer

    Här är sex saker som vi tycker att alla pedagoger måste veta om neurodivergenta personer. Genom att förstå dessa kan vi göra “allt betyder allt” mer meningsfullt. – Spiky-profiler – Monotropism – Problemet med dubbel empati – Avvisning Känslig dysfori – Exponeringsångest – Situationsbunden mutism

  • De fem neurodivergenta kärleksspråken

    De fem neurodivergenta kärleksspråken

    Vi älskar den här roliga tweeten om de fem neurodivergenta kärleksspråken från den alltid insiktsfulla Myth. De fem neurodivergenta kärleksspråken: infodumpning, parallellspel, byte av stöd, snälla, krossa min själ tillbaka […]