Arkiv: Glossary

  • Kinetisk kognitiv stil

    Kinetisk kognitiv stil

    ADHD eller vad jag föredrar att kalla Kinetic Cognitive Style (KCS) är ett annat bra exempel. (Nick Walker myntade denna alternativa term.) Namnet ADHD antyder att kinetiker som jag har […]

  • Neurodivergent

    Neurodivergent

    NeurodivergentNeurodivergent, ibland förkortat ND, innebär att man har en hjärna som fungerar på ett sätt som avviker avsevärt från samhällets normer för vad som är “normalt”.NEURODIVERSITET: NÅGRA GRUNDLÄGGANDE TERMER OCH…, […]