Arkiv: Glossary

 • Kinetisk kognitiv stil

  Kinetisk kognitiv stil

  ADHD eller vad jag föredrar att kalla Kinetic Cognitive Style (KCS) är ett annat bra exempel. (Nick Walker myntade denna alternativa term.) Namnet ADHD antyder att kinetiker som jag har en bristande uppmärksamhet, vilket kan vara fallet ur ett visst perspektiv. Å andra sidan är ett bättre och mer konsekvent perspektiv att kinetiker fördelar sin…

 • Monotropism

  Monotropism

  Monotropism är en teori om autism som utvecklats av autistiska personer, först av Dinah Murray och Wenn Lawson. Monotropa sinnen tenderar att få sin uppmärksamhet starkare riktad mot ett mindre antal intressen vid varje given tidpunkt, vilket ger mindre resurser för andra processer. Vi hävdar att detta kan förklara nästan alla de egenskaper som vanligtvis…

 • Neurodivergent

  Neurodivergent

  Neurodivergent, ibland förkortat ND, innebär att man har en hjärna som fungerar på ett sätt som avviker avsevärt från samhällets normer för vad som är “normalt”. NEURODIVERSITET: NÅGRA GRUNDLÄGGANDE TERMER OCH DEFINITIONER Neurodivergent är en ganska bred term. Neurodivergens (tillståndet att vara neurodivergent) kan vara helt eller delvis genetiskt och medfött, eller helt eller delvis…