ארכיונים: Glossary

  • נוירודיג’נט

    נוירודיג’נט

    Neurodivergent , לפעמים בקיצור ND , פירושו להיות בעל תודעה שמתפקדת בדרכים החורגות באופן משמעותי מהסטנדרטים החברתיים השולטים של “נורמלי”. מגוון נוירודי: כמה תנאים והגדרות בסיסיים Neurodivergent הוא מונח די […]

  • סגנון קוגניטיבי קינטי

    סגנון קוגניטיבי קינטי

    ADHD או מה שאני מעדיף לכנות סגנון קוגניטיבי קינטי (KCS) הוא דוגמה טובה נוספת. (ניק ווקר טבע את המונח החלופי הזה.) השם ADHD מרמז כי לקינטיקה כמוני יש חוסר תשומת […]