Kategori: DEI

  • Frågeformuläret om monotropism blir viralt

    Frågeformuläret om monotropism blir viralt

    Den nyligen publicerade “Monotropism Questionnaire” har blivit viral på TikTok. Header art: “Attention Tunnel” by Betsy Selvam is licensed under CC BY-NC 4.0 Våra sidor om monotropism på stimpunks.org har fått en motsvarande ökning av trafiken. Likaså monotropism.org. Nedan samlar vi sammanhang och användbara länkar till monotropismens virala ögonblick, inklusive en viktig varning från enkätens författare: enkäten ska…

  • Stimpunks Guide to the NeurodiVerse Nummer 5: Omdefiniering av autismvetenskap med monotropism och det dubbla empatiproblemet

    Stimpunks Guide to the NeurodiVerse Nummer 5: Omdefiniering av autismvetenskap med monotropism och det dubbla empatiproblemet

    Om vi har rätt är monotropism en av de viktigaste idéerna som krävs för att förstå autism, tillsammans med den dubbla empatiproblemet och neurodiversitet . Monotropism gör många autistiska upplevelser begripliga på individnivå. Det dubbla empatiproblemet förklarar de missförstånd som uppstår mellan människor som bearbetar världen på olika sätt, och som ofta misstas för bristande…