🏩 Misia

Ear readers, press play to listen to this page in the selected language.

Platíme

Platíme neurodivergentným a zdravotne postihnutým tvorcom a zosilňujeme ich našim klientom a v celej spoločnosti.

Ponúkame finančnú a vzájomnú pomoc. Za prácu a život platíme neurodivergentným a zdravotne postihnutým ľuďom. Platíme výdavky ako nájomné a lekárske účty, ako aj nákup lekárskeho vybavenia alebo iných potrieb. Najímame členov našej komunity ako konzultantov. Klientské služby sú spôsob, akým žijeme v našom poslaní zamestnávať neurodivergentných a zdravotne postihnutých ľudí, ako aj to, ako získavame kapitál na poskytovanie grantov.

AJ Vlna

AJ Vlna

Existujeme

Existujeme pre priamu podporu a vzájomnú pomoc neurodivergentným a zdravotne postihnutým ľuďom.

Stimpunks Foundation spochybňuje typický prístup k pomoci ľuďom, ktorí sú neurodivergentní alebo postihnutí. Vieme, aké to je žiť s bariérami a čo to znamená nezapadnúť a musíme si vytvoriť vlastnú komunitu. Stimpunks vie, že neurodivergentní a zdravotne postihnutí ľudia majú ľudské potreby. Ponúkame humánny prístup, ktorý pomôže našej komunite prosperovať.

Veríme

Veríme, že priama podpora jednotlivcov je najúčinnejším prístupom k zmierňovaniu prekážok a výziev, ktoré bránia neurodivergentným a zdravotne postihnutým ľuďom prosperovať v neurotypických a schopných prostrediach.

Na rozdiel od väčšiny nadácií podporujeme organizácie a jednotlivcov priamo, maximalizujeme náš vplyv na životy a komunity neurodivergentných a zdravotne postihnutých ľudí.

AJ Vlna

AJ Vlna

Vytvárame

Vytvárame antiableistický priestor pre učenie založené na vášni, zamerané na človeka kompatibilné s neurodiverzitou a sociálnym modelom zdravotného postihnutia.

Vytvárame vzdelávací priestor určený pre našu komunitu. Vytvárame priestor pre tých, ktorí najviac neslúžia „prázdna pedagogika, behaviorizmus a odmietanie spravodlivosti“. Vytvárame cesty k spravodlivosti a prístupu pre našich študentov, aby mohli spolupracovať na distribuovaných, viacročných, medzidisciplinárnych tímoch s neurodiverzitou radom kreatív vykonávajúcich prácu, ktorá ovplyvňuje komunitu.

Slúžime

Slúžime našim milovaným ľuďom, aby sme mohli pokračovať v živote cez nápor.

AJ Vlna

Zostať nažive je pre zdravotne postihnutú osobu v schopnej spoločnosti veľa práce... Viditeľnosť postihnutia: Príbehy prvej osoby z 21. storočia

a amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; a href=“ Živý Laura Jane Grace a amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; a a amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; gt;

Prosím zostaňte nažive

Prosím zostaňte nažive

Prosím zostaňte nažive

Prosím, prežiť

Prosím, prežiť

- Starý priateľ (zostať nažive)

Prostredníctvom nadácie Simpunks Foundation:

Ponuka finančnej a vzájomnej pomoci;

Najať členov našej komunity ako konzultantov;

poskytnúť vzdelávací priestor určený pre našu komunitu; a

Podporujte otvorené výskumné úsilie našej komunity.

Jeden zo štyroch dospelých v USA má zdravotné postihnutie. Naša komunita však dostáva iba 2% finančných prostriedkov z grantov v USA a iba 19% z nás je zamestnaných. Nemôžeme len nechať, aby to bola pravda. Musíme spochybniť normu a zmeniť príbeh okolo ľudí, ktorí sú neurodivergentní alebo postihnutí.

Pokračujte v Livin

Chceli by sme ctiť všetky neurodivergentné a zdravotne postihnutých ľudí, ktorí prežijú systém starostlivosti, nejako.A všetci, ktorí neprežili tento nápor.

Buďme Našimi Skutočnými Jami

Buďme našimi skutočnými ja, hlasnými a hrdými a ukážme svetu, čím skutočne sme.

Buďte dobrí, buďte nahlas

Toto nie je len príbeh, ktorý budú deti so zdravotným postihnutím milovať; je to príbeh o tom, čo je možné, keď bojujeme za seba a za seba navzájom. Je to príbeh o tom, ako húževnatosť, sila, sila komunity a ochota bojovať za to, čo záleží, môžu začať revolúciu.

Spravodlivosť so zdravotným postihnutím (a samotné zdravotné postihnutie) má potenciál zásadne transformovať všetko, čo si myslíme o kvalite života, účelu, práce, vzťahov, vecí.VIDITEĽNOSŤ POSTIHNUTIA: PRÍBEHY PRVEJ OSOBY Z DVADSIATEHO PRVÉHO STOROČIA

Neurodiverzita a spravodlivosť so zdravotným postihnutím sú skutočne oslavami toho, kto sme a ako vo svete existujeme. Sú to tiež pohyby zakorenené v prežitých skúsenostiach, ktoré nás žiadajú, aby sme pochopili a zapojili sa do mnohých spôsobov, ako sa vzťahujeme k nášmu telu a mozgu, vo vlastnej mysli a v sociálnom kontexte.Autistic Hoya — blog Lydie X. Z. Brown: Pohyby neurodiverzity potrebujú topánky a päste hore.

obsahSkrz na Livin'Buď naše skutočné SelvesByť dobrý, byť nahlas, byť Divoký, byť Friction, byť iný, byť hrdý, patríPoďme organizovať naše životy okolo lásky a starostlivosti.MisionCreedcovenCovenantFilozofieVzájomzávislosťhrany

Pokračujte v Livin

AJ Vlna

Slúžime našim milovaným ľuďom, aby sme mohli pokračovať v živote cez nápor.

Chcel by som uctiť všetkých autistov, ktorí prežijú systém starostlivosti somehow.All tých, ktorí prežijú extrémne „terapia“. Všetci tí, ktorí sú priviedol na kolená, čítanie pekelné popisy svojich milovaných ľudí.A všetci, ktorí neprežili tento nápor.Ann Memmott PGC 🌈 na Twitteri

Pozrite sa na oblohu, oblohu, oblohu

Vziať späť svoje vlastné dnes večer

Nájdete viac, ako vidíte

Teraz je čas, teraz, pripravte sa

Toto je váš čas, toto je váš život a

Toto je váš čas, toto je váš život a

Toto je váš čas, toto je váš život a

Toto je váš čas, toto je váš život a

Musíš pokračovať (Keep on livin!)

Gotta keep on (Keep on livin!)

Musíš pokračovať (Keep on livin!)

Gotta keep on (Keep on livin!)

Musíš pokračovať (Keep on livin!)

Gotta keep on (Keep on livin!)

Musíš pokračovať (Keep on livin!)

Gotta keep on (Keep on livin!)

— Keep On Livin '

Podporte našu misiu

Požiadajte o pomoc proti náporu

Bezpečné miesto na odpočinok a prestavať medzi chvíľami stresu je nevyhnutné pre autonómny nervový systém balance.The VAGUS NERV a CHRONICKÉ OCHORENIE — TRAUMA GEEK

Noste to (spôsob, akým by to urobil trojročný)

Melt it down (Budeš musieť nakoniec tak ako tak)

Požiarne autá prichádzajú okolo ohybu

Žijete, učíte sa

Milujete, učíte sa

Plačete, učíte sa

Stratíte, naučíte sa

Krvácate, naučíte sa

Kričate, učíte sa

Smútiš sa, naučíš sa

Dusíte sa, naučíte sa

Smejete sa, učíte sa

Vyberiete si, naučíte sa

Modlíte sa, učíte sa

Pýtate sa, učíte sa

Žijete, učíte sa

— Naučíte sa

Podporte našu misiu

Zavolajte hasičské vozidlá

Naliehavo potrebujeme priniesť našim komunitám neobmedzenú schopnosť milovať, slúžiť a vytvárať pre seba a spolu navzájom. Ďalšia americká revolúcia: Udržateľný aktivizmus pre dvadsiate prvé storočie.

Ponorte sa, nevráťte sa

Nesľubuj svoje pľúca bojom

Hladujúci, sotva poznal Mozarta

Nevieš, že nikdy nemal pravdu

Videla krátery, v jej hlave

Bol miláčik a lacný

Ale nikto mu neveril

Keď povedal, že stratil silu

Som dojatý fantázie, ktoré sú zvlnené

Okolo týchto obrázkov a lipnú

Pojem niektoré nekonečne jemné

Nekonečne trpiaca vec

Zombie oči sú sľubné

Krivé zuby sú sladké

Nenechávaj ma gravitáciu

Nenechávaj ma gravitáciu

Videla krátery, v jej hlave

Bol miláčik a lacný

Ale nikto mu neveril

Keď povedal, že stratil silu

Vždy som mu veril

Keď povedal, že nemôže nájsť nohy

Vždy som mu veril

Keď povedal, že sa to necíti úplné

Vždy som veril

Vždy som veril

Dýchať

Dýchať

Vždy som mu veril

„kým sa dostal späť do nášho rytmu

— Nenechávajte ma gravitácie, korčuľovanie Polly

Podporte našu misiu

Vráťte sa späť do nášho rytmu

Ukázalo sa, že vzájomne vedené teplé línie - obsluhované ľuďmi, ktorí prežili skúsenosti s duševným zdravím - znižujú osamelosť a využívanie krízových služieb duševného zdravia účastníkmi. Okrem toho preskúmanie niekoľkých štúdií zistilo, že digitálne formy vzájomnej podpory zlepšujú životy ľudí s vážnym duševným ochorením „zlepšením fungovania účastníkov, znížením príznakov a zlepšením využitia programu.“ WARM LINE POSKYTUJE PODPORU PEER DUŠEVNÉHO ZDRAVIA - NC HEALTH NEWS

Sledujem, ako tancujete a

Sledujem, ako plačete

Sledujem, ako sa pozriete hore a

Kričať prečo

Ach, teraz môj drahý, máš

Toľko dať

Počul som ich rozprávať a

Budeš žiť

Takže ma držte bližšie a

Držte ma pevne

Trochu bližšie, kým nebudeme

Do noci

Pretože ty a ja máme

Toľko dať

Počul som ich rozprávať a

Budeme žiť

To je pravda

Je to v poriadku

— Posledná pieseň, Bobby Lees

Podporte našu misiu

Budeme žiť

Čo keď vám poviem, že je to v poriadku, sme v poriadku

A ak poviete, že ma tiež potrebujete, budem hore

noc, To je v poriadku

Tiene len vydržia až do východu slnka, je to v poriadku,

Budeš v poriadku

Pretože ste sa narodili na slnečnom svetle, v

slnečné svetlo a je to veľmi jasné

(Hej) Cítiš to, prebudenie s

ranné slnko

Aký pocit, žijeme v dopoludňajších hodinách

slnko

Niekedy všetko, čo potrebujete, je tma vidieť

svetlo, uvidíme svetlo

Dostávame sa vysoko na slnku a na mesiaci

svetlo a je to v poriadku

(Hej) Cítiš, ako sa ráno prebúdza

slnko

Aký pocit žili s ranným

slnko (Jo)

Ach ah ah ah ah

Flower in the sun (Kvet na slnku)

Ach ah ah ah ah

Flower in the sun (Kvetina na slnku)

Ah ah ah ah ah ah (Áno áno áno áno)

Kvetina na slnku (Kvetina na slnku)

Ah ah ah ah ah (žiariť na mňa)

Flower in the sun (Príďte prísť

poď, nech to svieti)

Ah ah ah ah ah ah (Áno, áno áno áno áno)

Kvetina na slnku

Ach ah ah ah ah

Kvetina na slnku

Ah ah ah ah ah ah (Ah ah ah ah ah ah ah)

Kvetina na slnku

—Kvetinová pieseň od New Sol

Podporte našu misiu

Prebudenie s ranným slnkom

zo všetkých zvukov, ktoré som kedy počuťsmrť je loudesti putoval, stratil: básne

Buďte našimi skutočnými Jami

Je tu priestor pre nás všetkých, aby sme mohli hrať svoju úlohu. A čokoľvek robíme, akokoľvek to robíme, môžeme to urobiť „hlasnými rukami „a „hlasnými hlasmi „a nahlas, čokoľvek potrebujeme, akýmkoľvek spôsobom, ktorý pre nás funguje jednotlivo alebo kolektívne. Buďme našimi skutočnými autistickými ja, hlasnými a hrdými a ukážme svetu, čím skutočne sme.

Hlasné ruky: Autisti, Hovorenie (s. 125). Autistická sebaobhajoba siete

Skutočné farby sú krásne

Ako dúha

Power vozík s dúhovým dáždnikom

Ona je naša mizcreant

Ona je naša detox

Ona je naša dýka v tme

Ona je uzol neporiadok

Ona je vyzlečená

Ona je chlapec nesený v mojom srdci

Zatiaľ čo sedíte na plote, budem horieť v pekle

Autistickí a queer ľudia zdieľajú nejakú temnú históriu - a niektorých zlých hercov. Kapitola 7 NeuroTribes, Boj proti monštrum, zdieľa dedičstvo Ole Ivar Lovaas, skrúteného otca Applied Behavior Analysis (ABA) a konverznej terapie. Svoje urážlivé, mučivé techniky použil na autistické deti a „sissy chlapcov“, aby boli „nerozoznateľní od svojich rovesníkov“. Nemal len malú úctu k ich ľudskosti - boli to inžinierske projekty.

🌈🌈 Neurodiverzita a pohlavie: Zasiahnete tak tvrdo so všetkými farbami, ktoré existujú

Zažil som niekoľko okamihov vyhorenia v mojom živote a kariére. Byť niečím, čo neurologicky nie som, je vyčerpávajúce. Nosenie masky neurotypicality mi vypúšťa batérie a roztopí moje lyžice. Dlho, celé desaťročia, som úplne nerozumel tomu, čo sa so mnou deje. Nerozumel som základným príčinám mojich cyklov vyhorenia. Nájdenie vlastne autistickej komunity online ma prebudilo k konceptu autistického vyhorenia. Keď som našiel komunitné písanie výňatok nižšie, konečne som pochopil dôležitú časť seba samého. Pri pohľade späť na môj život som spoznal tie obdobia, keď mechanizmy zvládania prestali fungovať a rozpadli sa. Poznal som svoje fázy a zmeny ako kontinuálnu adaptáciu tekutín.

Autistické vyhorenie: Náklady na maskovanie a priechod

Členovia hnutia neurodiverzity zaujímajú pozíciu rozmanitosti, ktorá zahŕňa kaleidoskop identit, ktorý sa pretína s kaleidoskopom LGBTQIA+ rozpoznaním neurodivergentných znakov - vrátane, ale bez obmedzenia, ADHD, autizmu, dyskalkúlie, dyslexie, dyspraxie, synestézie, Touretteho syndrómu - ako prirodzené variácie poznania, motivácie a vzorce správania v rámci ľudského druhu.Krása spolupráce v ľudskom meradle: Nadčasové vzorce ľudských obmedzení

Spektrum a dúhy, dvojité dúhy.

Je to dvojitá dúha celú cestu.

Yosemitebear

„Queer“ v žiadnom prípade neoznačuje triedu už objektivizovaných patológií alebo zvráteností; skôr opisuje horizont možnosti, ktorého presný rozsah a heterogénny rozsah nemožno v zásade vopred vymedziť. Saint Foucault: Smerom k gay hagiografii

Tu prichádza slnko

Svieti to priamo cez teba

Na všetkých

Prišiel si tak horúci

Rozbili ste ľad

Cítim sa tak silný

Musím žiariť

Prostredníctvom všetkých čiernej a modrej

Dostal som to od teba

To zasiahne tak tvrdo so všetkými farbami, ktoré existujú

Chcem ťa poznať

Chcem vidieť zvuk

Si ako dúha

Ale nie to isté

Musím žiariť

Prostredníctvom všetkých čiernej a modrej

Dostal som to od teba

To zasiahne tak tvrdo so všetkými farbami, ktoré existujú

Tu prichádza slnko

Svieti to priamo cez teba

Na všetkých

To zasiahne tak tvrdo so všetkými farbami, ktoré existujú

Zasiahnete tak tvrdo so všetkými farbami, ktoré existujú

—Rainbow Shiner od Ex Hex

Vystúpte z plotu

Pomôžte nám byť našimi skutočnými Jami

Byť dobrý, byť hlasný, byť feisty, byť trenie, byť iný, byť hrdý, patrí

AJ Vlna

Toto nie je len príbeh, ktorý budú deti so zdravotným postihnutím milovať; je to príbeh o tom, čo je možné, keď bojujeme za seba a za seba navzájom. Je to príbeh o tom, ako húževnatosť, sila, sila komunity a ochota bojovať za to, na čom záleží, môže začať revolúciu.Rolling WARRIOR: NEUVERITEĽNÝ, NIEKEDY AWKWARD, PRAVDIVÝ PRÍBEH REBEL DIEVČAŤA NA KOLIESKACH, KTORÉ POMOHLI SPARK REVOLÚCIE

Buďte dobrí, buďte nahlas

Časom horúčka, ktorá vás udržala slabá

Bude mať plnú na vybrala svoju daň

Je to odobraté a má svoj tvar

V ilúzii, ktorú stále držíte

Nič nie je v poriadku

Nič sa nezmenilo a je to príliš známe

Takže sa stočíme a schovávame sa pred všetkým, čo je vonku

Uzavreté odtiene a zamknuté dvere

Je to pravda, je to nahlas, je to ťažké a je to všetko, čo viem

Už nemôžem vziať

Práve teraz chcem von

Predpokladal som, že už by som bol preč

Ale loď prekonala búrku

A pocit porážky

Ktorá leží pod ním, je stále nažive a na jeho ceste

Som zničený, slabý

Nemám nič iné ako hovoriť o pravde, ako uznám za vhodné

Nemám čo stratiť, nemám čo získať

Som z rozmaru toho, čo som si zachoval

Buďte dobrí, buďte nahlas

Ruky hore k oblohe a kričať

V hornej časti pľúc, kým podlaha nevypadne

—Buďte dobrí tým, že preč s ich hlavami

Mám hlasné ruky. Musím, pretože používam ruky na komunikáciu. Napíšem to, čo chcem povedať. Ale to nie je jediný dôvod, prečo mám hlasné ruky. Je to preto, že som sa konečne dozvedel, že nemôžem byť umlčaný, nebudem tlmený.Hlasné ruky: Hovorím prstami

Byť Feisty

Chcem vidieť strašnú skupinu ľudí so zdravotným postihnutím po celom svete... ak si nerešpektujete seba a ak nepožadujete to, v čo veríte pre seba, nedostanete to.

Judith Heumannová

Ešte jeden, ešte jeden, ešte jeden, ešte jeden

Mám ešte jednu pieseň, ktorú musím spievať

Ting-a-Ling

Prsteň slobody

Mám ešte jednu pieseň, ktorú musím spievať

Jednoduchá pieseň, takže spievajte spolu

Ešte jeden, ešte jeden, ešte jeden, ešte jeden

Všetko, čo máme

Ešte jeden život

Ešte jedna láska dať

Ešte jeden útes na vyliezť

Ešte jeden

Je to môj čas

—Ešte jeden od Jimmyho Cliffa

Buďte trenie

Existujeme ako trenie. Práca, ktorú robíme; je to divoko bolestivé.My, Simpunks

Na „Haitian Fight Song“ Mingus povedal: „Má ľudového ducha, druh ľudovej hudby, ktorú som vždy počul. Moje sólo v ňom je hlboko koncentrované. Nemôžem to hrať správne, pokiaľ neuvažujem o predsudkoch a prenasledovaní a o tom, aké je to nespravodlivé.

Je v ňom smútok a výkriky, ale aj odhodlanie. A zvyčajne to končí mojím pocitom „Povedal som im! Dúfam, že ma niekto počul! '“.

Wiki - Haitská bojová pieseň - Charles Mingus

Máme protesty na javisku, poháňané palivom nášho spravodlivého hnevu. Máme prejavy, ktoré treba predniesť, napísané z prudkých prosby našej individuálnej a kolektívnej traumy a našich najdivokejších snov o radosti, slobode a láske. Máme kultúrne príbehy, ktoré treba prepísať, pretože nás naozaj nenávidia a naozaj nás zabijú, a ak sa chystáme prepísať príbehy, potom nie je dôvod držať sa od našich najradikálnejších a vzdorných prepisov. Máme autistické deti, ktoré nás potrebujú, aby sme ich podporili ako architektov vlastného oslobodenia proti školám a klinickým pracovníkom a inštitúciám a polícii a prokurátorom, ktorí by ich rozdrvili a zničili.

Budeme potrebovať náš hnev a naše verejné oslavy podnetov a naše komplikované, nedokonalé, chaotické ja pre túto dlhú a tvrdú cestu, pretože potrebujeme nás všetkých, a všetky naše taktiky a stratégie, aby sme udržali pohyb v chode a nakoniec zvíťazili.

Autistická Hoya - blog Lydia X. Z. hnedá: Pohyby neurodiverzity potrebuje svoje topánky preč, a päste hore.

Spike od Kyle Duce

Byť iný

Byť nedokonalý je pre mňa dokonalý.

YUNGBLUD

Povolal som mimozemšťana za to, že som sám

Nemám trpezlivosť byť niekým iným

—nádej pre podceňovaný mládež od yungblud

Som len fleabag, nikto ma nemiluje

Pošlite ma na rehabilitáciu, niekto sa ma dotkne

Chcem vrátiť čas

Chcem opraviť spôsob, akým som bol navrhnutý

Plaziť sa za mojimi očami

A zabiť môj zatuchnutý stav mysle

Vyblednem a vyblednem

A zakaždým, keď sa snažím zmeniť, zmeniť

Zastavím

Pretože som len fleabag, nikto ma nemiluje

Pošlite ma na rehabilitáciu, niekto sa ma dotkne

Nie som tvoja opica

Nie som tvoje šteniatko

Som len fleabag, nikto ma vôbec nemiluje

Tancujem „okolo pravdy

Budem pre teba balerína

Bez ohľadu na to, čo robím

Otočíte moje slová a zmiasť

Takže vyblednem a vyblednem

A zakaždým, keď sa snažím zmeniť, zmeniť

Zastavím

Pretože som len fleabag, nikto ma nemiluje

Pošlite ma na rehabilitáciu, niekto sa ma dotkne

Nie som tvoja opica

Nie som tvoje šteniatko

Som len fleabag, nikto ma vôbec nemiluje

—Fleabag od YUNGBLUD

Hork

„Hovoríme si Warriors and Weirdos.“

AURORA

Eagard

Hovoríme sami Warriors a Weirdos.

Morský pes

„To, čo nás odlišuje, robí všetky rozdiely vo svete.“

Ellarilla

Buďte hrdí

Chcem, aby ste vedeli, že ťa vidím.

Myslím na vás všetkých a ja som s vami každý deň.

Yungblud je o nás všetkých.

Ide o generáciu, ktorá sa spojí, aby prijala pozitívnu zmenu v tomto svete.

A ľudia, ktorí sa snažia udržať starú ideológiu, ktorá nás zadržia, nevyhnutne zlyhajú.

Pretože ich všetci prerástime.

Nikdy sa nehanbite byť tým, kým ste.

Sľubujem vám, že vyhrávame, aj keď to ešte nevidia.

Nikdy nezmeňte, kto ste.

Buďte hrdí na to, kto ste.

YUNGBLUD

Patrí

Hneď ako som povedal: „Dobrý deň, toto je presne to, kým som“, našiel som najkrajšiu komunitu ľudí.

yungblud

Ale viete čo?

Našiel som ťa!

Milujem ťa.

Milujem vás všetkých tam vonku.

A to je dôvod, prečo som tak hrdý na to, že sem patrím.

Pretože táto rodina je o šírení lásky.

yungblud

Ste s nami.

Pozrite sa na ľudí okolo vás.

Konečne niekam patríte.

yungblud

Podporte našu misiu

AJ Vlna

Navigating Stimpunks

Need financial aid to pay for bills or medical equipment? Visit our guide to requesting aid.

 

Need funds for your art, advocacy, or research? Visit our guide to requesting creator grants.

 

Want to volunteer? Visit our guide to volunteering.

 

Need a table of contents and a guide to our information rich website? Visit our map.