Enable Dignity: toegankelijke systemen, ruimtes en gebeurtenissen

Ear readers, press play to listen to this page in the selected language.

Veel van deze evenementen laten invaliditeit weg van hun „diversiteitsverklaringen” en ze houden ook geen rekening met mensen met een handicap die misschien willen deelnemen. Er staat de komende jaren veel op het spel en we willen ons graag aansluiten bij onze medeburgers. We zijn het ook zat om evenementen herhaaldelijk te vragen om toegankelijkheid op de voorgrond, in plaats van dit als een bijzaak te behandelen, of te verwachten dat we binnenkomen om hun ontoegankelijke rommel op te ruimen. Echt inclusief organiseren moet op zijn minst omvatten: Het opnemen van handicaps in uw waarden of actieverklaringen; mensen met een handicap in het organisatiecomité of bestuur; toegankelijkheid vanaf dag één tot een prioriteit maken; en luisteren naar feedback van mensen met een handicap.Hoe u uw evenementen op het gebied van sociale rechtvaardigheid toegankelijk kunt maken voor de gehandicaptengemeenschap: een checklist - geworteld in rechten

✊ Waardigheid inschakelen

Het is altijd fascinerend om te zien hoe een paar mensen proberen de spot te drijven met degenen die in dit alles waardigheid proberen te vinden.De samenleving moet weer waardigheid mogelijk maken, nietwaar? Want zonder dat zal bijna iedereen zijn leven beëindigen in vernedering en puinhoop. Zo belangrijk om het goed te doen.Ann Memmott

Inhoudsopgave ✊ Enable Dignity 👏🧷🎁 Stimpunks Presents 🧠🌍 Perceptuele werelden en sensorisch trauma 🌈🤲 Snelle, goedkope dingen om een verschil te maken voor mensen met autisme 🌈♿️🎪 Hoe u uw evenementen toegankelijk kunt maken voor mensen met een handicap 🕸 Toegankelijkheid van de website 🚪 Een toegangsplan opstellen 📕 Uw evenement maken Beleid Geschikt voor gehandicapten 🌏🏗 Universeel ontwerp 🧱 Fysieke toegankelijkheid 🚪 Deuren/ingangen 📍 Omliggende ruimtesZitplaatsen 🛞 Vervoer 🏨 Overnachting voor conferenties 🎧 Sensorische toegankelijkheid 🧠 Cognitieve toegankelijkheid 📆 Gedetailleerde schema's ℹ️ Informatiepakketten (voor nachtconferenties) 🧠🎪 Cognitief Toegankelijkheid op locatie ✅ Access Survey ☑ Andere toegankelijkheidschecklijstenNeuroceptie en sensorische belasting: onze complexe sensorische ervaringen

👏🧷🎁 Stimpunks presenteert

We helpen af en toe met het organiseren van evenementen voor onze gemeenschap.

Hieronder vindt u bronnen en checklisten die we gebruiken om locaties en evenementen toegankelijker te maken.

Maar laten we eerst iets leren over perceptuele werelden.

🧠🌍 Perceptuele werelden en zintuiglijk trauma

Het begrijpen van de waarnemende en perceptuele wereld van autistische mensen staat centraal om autisme te begrijpen.

Het overwegen en voorzien in de zintuiglijke behoeften van autistische mensen in huisvesting | Local Government Association

Een menselijk brein, van bovenaf bekeken, heeft de groene silhouetten van de continenten van de aarde

Het begrijpen van de waarnemende en perceptuele wereld van autistische mensen staat centraal om autisme te begrijpen.

Iedereen heeft acht detectiesystemen: de eerste vijf zijn het bekende zien, horen, ruiken, voelen en proeven. Deze vijf geven ons informatie over de wereld buiten ons lichaam. Drie interne detectiesystemen geven ons informatie vanuit ons lichaam: ons vestibulair systeem (dat beweging coördineert met balans), proprioceptie (bewustzijn van positie en beweging van het lichaam) en interoceptie (kennis van onze interne toestand, inclusief gevoelens, temperatuur, pijn, honger en dorst). Hoewel niet alle externe zintuigen in gelijke mate worden beïnvloed door de fysieke omgeving, beschouwen we ze allemaal — omdat ze samen bijdragen aan de 'sensorische belasting' die veel autistische mensen vaak ervaren. Elke zintuiglijke input moet worden verwerkt en kan de capaciteit om andere dingen te beheren en te verwerken verminderen.

Omdat veel autistische mensen één ding tegelijk verwerken, kan sensorische stimulatie zich opstapelen. Als de snelwegen in de hersenen verstopt raken, zijn er gevolgen voor het hele neurale netwerk. Dit kan leiden tot hoofdpijn, misselijkheid en de vecht- en vluchtreactie, dit veroorzaakt veel meltdowns en shutdowns.

Het overwegen en voorzien in de zintuiglijke behoeften van autistische mensen in huisvesting | Local Government Association

Stel je voor dat je geen andere keuze hebt dan in te zoomen op het leven.Perpetual Defense Mode — the

Een van de belangrijkste bevindingen is dat de meeste autistische mensen aanzienlijke sensorische verschillen hebben, vergeleken met de meeste niet-autistische mensen. Autistische hersenen nemen enorme hoeveelheden informatie uit de wereld op, en velen hebben aanzienlijke sterke punten, waaronder het vermogen om veranderingen te detecteren die anderen missen, grote toewijding en eerlijkheid, en een diep gevoel van sociale rechtvaardigheid. Maar omdat zo velen in een wereld zijn geplaatst waar ze overweldigd worden door patronen, kleuren, geluid, geur, textuur en smaak, hebben die sterke punten geen kans gehad om te worden getoond. In plaats daarvan worden ze ondergedompeld in een voortdurende sensorische crisis, wat leidt tot ofwel een vertoon van extreem gedrag — een meltdown, ofwel tot een extreme staat van fysieke en communicatieve terugtrekking - een stilstand. Als we daar de misverstanden uit de sociale communicatie met elkaar aan toevoegen, wordt het makkelijker om te zien hoe kansen om autistische levens te verbeteren zijn gemist.

Als we het echt mogelijk willen maken om te gedijen in een autistisch leven, moeten we serieus rekening houden met de sensorische behoeften van autistische mensen, in elke omgeving. De voordelen hiervan reiken veel verder dan de autistische gemeenschappen; wat autistische mensen helpt, helpt vaak ook iedereen.

Het overwegen en voorzien in de zintuiglijke behoeften van autistische mensen in huisvesting | Local Government Association

Een persoon die van binnenuit explodeert met vonken houdt een draadloze boormachine tegen zijn eigen tempel, die ook vonken produceert. Sensorische overbelasting door Alexis Quinn

„Patronen zijn voor mij een echt probleem. Ik word erdoor geabsorbeerd — ze nemen al mijn aandacht en het is echt verontrustend. Als ik overbelast ben, kunnen beeld en geluid te intens worden. Mijn vermogen om te beheren varieert afhankelijk van hoe overbelast ik ben. Als ik overbelast ben, kan ik niet omgaan met visuele rommel, dingen op schouwen en muren, open vuur, tapijten met patronen of tikkende klokken. Dit zijn allemaal dingen die op een goede dag goed lijken, maar te veel worden. „” Ik heb een enorme sensorische gevoeligheid. Vooral voor licht en geluid. Mijn gevoeligheid varieert afhankelijk van hoe overbelast ik ben. Als ik niet overbelast ben, kan ik veel meer verdragen.” Ondersteuning van autistische bloei thuis en daarbuiten - Alexis Quinn-kunstwerk - NDTi

Ik vertel mijn verhaal namens de duizenden mensen met autisme en/of leerproblemen die op ongepaste wijze worden vastgehouden in ziekenhuizen...

Ik reageer niet goed in een ziekenhuis, dus ik was aan het timmeren.

Stimming voelt goed voor mij en ging de drukke, chaotische zintuiglijke omgeving van het ziekenhuis tegen.

Overbelast die dag had ik mijn wandeling hard nodig. Het personeel had het zoals gewoonlijk erg druk. Ik wilde ze niet storen, maar ik moest iemand hebben die me vrijliet. Er waren drie deuren tussen mij en de buitenwereld.

„Unbroken: leren om verder te leven dan diagnose” door Alexis Quinn

De uiteenlopende manieren waarop we de wereld om ons heen verwerken, kunnen ons ook vermoeid en energiezuinig maken, aangezien autistische mensen een „hoger waarnemingsvermogen” hebben dan onze neurotypische tegenhangers, wat betekent dat we grotere hoeveelheden informatie uit onze omgeving verwerken. Autistische mensen gebruiken vaak het concept van de 'lepeltheorie' om deze ervaring van beperkte energiebronnen te conceptualiseren. Aanvankelijk getheoretiseerd in de context van chronische ziekten, kan de lepeltheorie worden verklaard omdat elke taak en activiteit (leuk of anderszins) een bepaald aantal 'lepels' vereist. De meeste mensen beginnen hun dag met zoveel lepels dat ze kunnen doen wat ze willen en zelden opraken. Wij autistische mensen beginnen met een beperkt aantal lepels, en als die lepels gevaarlijk laag zijn, moeten we een stap terug doen, rusten, zelfzorg doen en wachten tot onze lepels weer vol zijn.

Meer doen door minder te doen: autistische burn-out verminderen | Psychology Today

Het leven in autisme uitgelegd: zintuigen (hyper/hyposensitiviteit)

Hoewel autistische mensen in dezelfde fysieke wereld leven en met dezelfde 'grondstof' te maken hebben, blijkt hun perceptuele wereld opvallend anders te zijn dan die van niet-autistische mensen.

Verschillen in perceptie leiden tot een andere perceptuele wereld die onvermijdelijk anders wordt geïnterpreteerd. We moeten ons bewust zijn van deze verschillen en autistische personen helpen om te gaan met pijnlijke gevoeligheden en hun sterke punten ('perceptuele supervermogen') te ontwikkelen die vaak onopgemerkt of genegeerd worden door niet-autistische mensen.

Het onvermogen om voor- en achtergrondinformatie te filteren kan de sterke en zwakke punten van autistische waarneming verklaren. Enerzijds lijken autistische personen meer accurate informatie en een grotere hoeveelheid ervan waar te nemen. Aan de andere kant kan deze hoeveelheid niet-geselecteerde informatie niet tegelijkertijd worden verwerkt en kan dit leiden tot een overvloed aan informatie. Zoals Donna Williams het beschrijft, lijken autistische mensen geen 'zeven' in hun hoofd te hebben om de informatie te selecteren die het waard is om aandacht te krijgen. Dit resulteert in een paradoxaal fenomeen: sensorische informatie wordt oneindig gedetailleerd en holistisch tegelijk ontvangen. Dit kan worden omschreven als 'gestaltperceptie', dat wil zeggen perceptie van de hele scène als een enkele entiteit met alle details waargenomen (niet verwerkt!) gelijktijdig. Ze zijn zich misschien bewust van de informatie die anderen missen, maar de verwerking van 'holistische situaties' kan overweldigend zijn.

Zintuiglijke perceptuele problemen bij autisme en het Asperger-syndroom: verschillende zintuiglijke ervaringen - verschillende perceptuele werelden

Alle kenmerken van autisme (stoornissen in de sociale interactie, taal- en communicatieproblemen, cognitief functioneren, repetitief gedrag, enz.) kunnen dus worden gezien als geworteld in sensorische overbelasting die autistische individuen ervaren. Autistische personen nemen te veel waar, voelen en onthouden. Geconfronteerd met een bombarderende, verwarrende, verbijsterende en vaak pijnlijke omgeving trekken autistische kinderen zich terug in hun eigen wereld door hun sensorische systeem uit te schakelen.

Zintuiglijke perceptuele problemen bij autisme en het Asperger-syndroom: verschillende zintuiglijke ervaringen - verschillende perceptuele werelden

Sensory Trauma is de naam Autism Wellbeing die heeft gegeven aan een fenomeen dat autistische mensen al lang beschrijven in onze woorden en daden. De gebeurtenissen die we ervaren als fysiek of emotioneel schadelijk of levensbedreigend hoeven niet noodzakelijk de extreme gebeurtenissen te zijn die doorgaans verband houden met trauma. Sensorisch trauma kan ontstaan door dagelijkse activiteiten zoals douchen of winkelen. Het kan vaak voorkomen en ertoe leiden dat we ons leven in een staat van hyperwaakzaamheid doorbrengen. We reageren op sensorische informatie op een manier die volledig in verhouding staat tot onze echte, geleefde ervaring. Onze antwoorden kunnen echter verkeerd worden geëtiketteerd of verkeerd worden begrepen.

De impact van Sensory Trauma is aanzienlijk. Zuigelingen kunnen de regulerende, groeibevorderende inbreng van ouders mislopen. Giftige stress kan delen van de hersenen die betrokken zijn bij leren en geheugen veranderen en onze kwetsbaarheid voor een reeks lichamelijke en geestelijke gezondheidservaringen met slechtere resultaten vergroten.

Hoe sensorisch trauma invloed heeft op hoe we groeien, ontwikkelen en leren

De langetermijneffecten van misverstanden of het verkeerd labelen van sensorisch trauma kunnen catastrofaal zijn. Hoe sensorisch trauma invloed heeft op hoe we groeien

De onderlinge verbondenheid tussen zintuiglijke input, emoties, energieniveau, voortdurende taak en hoe je omgaat met alles wat je moet doen, naast het omgaan met soms overweldigende zintuiglijke input, is een ervaring die veel autistische mensen kennen. Begrijpen in hoeverre de zintuiglijke wereld van invloed kan zijn op hoe angstig je je voelt, hoe goed je kunt communiceren, hoe je in staat bent om een voedingswinkel te doen of zelfs gewoon een ruimte binnen te gaan, is een belangrijk stuk begrip om op te bouwen. Zonder dit inzicht begrijpen velen vanuit het perspectief van autistische mensen misschien niet hoe allesverslindend de sensorische omgeving voor sommigen kan zijn en voor anderen is het een manier van communiceren die angst en spanning doet verdwijnen. Interactie met de zintuiglijke wereld door middel van zintuiglijk zoekgedrag wordt sterk geassocieerd met stimming (zelfstimulerend gedrag dat helpt bij zelfregulering), wat vaak een heel positieve manier is (zolang niemand gewond raakt) van expressie die geluk, angst, angst en nog veel meer kan omvatten .

Autistische zintuiglijke ervaringen, in onze eigen woorden — Sarah O'Brien

Bij het overwegen van autistische zintuiglijke ervaringen denken we aan autistische levens, de dagelijkse ervaring van het leven als autistisch persoon. Gezien de gevolgen ervan voor de gewone handelingen van het dagelijks leven, is het moeilijk om de conclusie te vermijden dat voor veel autistische mensen sensorisch trauma al die tijd aanwezig is geweest en zich in het volle zicht heeft verstopt.

Sensorisch trauma: autisme, sensorisch verschil en de dagelijkse ervaring van angst

Angst is de belangrijkste emotie bij autisme...

Denken zoals dieren dat doen

Mijn vroegste, krachtigste herinneringen zijn zintuiglijk. Van dingen die chaotisch aanvoelen. Om doodsbang te zijn voor harde geluiden. Om doodsbang te zijn voor veel voedsel. Om tijdens die ervaringen niet gehoord te worden en vervolgens als problematisch beschouwd te worden omdat ik vecht voor mijn recht om niet getraumatiseerd te worden. Dit zijn mijn vroegste herinneringen. Pas later ontstonden gevoelens van sociale verschillen. Het is moeilijk om functionele sociale vaardigheden te leren als je de hele tijd moet vechten om gehoord te worden. Idem, het is moeilijk om empathie te leren als je het niet ziet. En ik heb het gevoel dat ik, door te worden bestempeld als een drietal tekorten, in zekere zin opnieuw getraumatiseerd raak omdat ik nog steeds niet erkend word dat mijn begrip van de wereld erkend wordt.

Wat ik onder autisme versta — Spectrumy

Ik heb elders geschreven over wat ik 'de gouden vergelijking' noem — namelijk: Autisme + omgeving = resultaat. Angst vermijden bij autistische kinderen door Luke Beardon

🌈🤲 Snelle, goedkope dingen om een verschil te maken voor mensen met autisme

Onze hersenen nemen te veel details op. We proberen heel hard om een overvloed aan zintuiglijke of sociale situaties te vermijden. Wij zijn niet onhandig; het is een fysiek verschil in de hersenen.

Autistische mensen verwelkomen en opnemen in onze kerken en gemeenschappen

Een regenboogkleurige oneindige lus op een grijze achtergrond

Nog twee minuten over? Lees dit gewoon:

Snelle, goedkope dingen om een verschil te maken voor mensen met autisme.

Vraag ons altijd wat kan helpen. Onze hersenen nemen te veel details op. We proberen heel hard om een overvloed aan zintuiglijke of sociale situaties te vermijden. Wij zijn niet onhandig; het is een fysiek verschil in de hersenen.

Autistische mensen verwelkomen en opnemen in onze kerken en gemeenschappen

Controleer de verlichting in elke kamer. Vermijd fluorescerende of compacte fluorescentielampen, indien mogelijk, omdat ze lijken te flikkeren als een stroboscoop, voor autistisch zicht. Probeer ook felle schijnwerpers te vermijden.

Geluidsniveaus. Als een evenement veel achtergrondgeluid en veel geklets zal hebben, is er dan een stillere ruimte om naartoe te gaan, als het te veel is? Gesprekken zijn soms onmogelijk te horen in grote groepen. Hoe zit het met luide handdrogers in de toiletten? Zijn er alternatieven zoals handdoeken?

Het gebouw. Weten we hoe het eruit ziet en hoe de indeling eruit ziet? Staat er misschien informatie op een eenvoudige website? Foto's?

The Order of Service — heel duidelijke instructies voor ons, bijvoorbeeld waar we moeten zitten, wanneer we moeten staan en zitten, wat moeten we op elk punt zeggen? Schrijf het op, of laat iemand bij ons zijn om stilletjes te zeggen wat we moeten doen, alsjeblieft. (Dit helpt ook degenen die nieuw zijn in de kerk).

We zijn heel letterlijk en onze geest kan beelden zien, geen woorden. Probeer alsjeblieft te zeggen wat je bedoelt.

Fysieke gebeurtenissen, bijvoorbeeld handen schudden? Wordt er tijdens een ceremonie water op mensen gespoten? We kunnen dit lichamelijk pijnlijk vinden, omdat velen overgevoelig zijn. Laat ons weten wat er gaat gebeuren en vermijd fysiek contact, tenzij we eerst een aanbod doen.

Rustruimte — ergens waar het rustig is om naartoe te gaan als dat nodig is, alsjeblieft. Of maak je geen zorgen als we een tijdje naar buiten lopen, waar het veilig is om dat te doen.

Socialiseren. Wees je ervan bewust dat we het moeilijk en vermoeiend vinden omdat we je niet zo goed kunnen 'zien' of horen, vooral niet in een menigte. Onze lichaamstaal kan anders zijn dan die van jou, en we mogen geen oogcontact maken. Denk alsjeblieft niet dat we onbeleefd zijn. Naast ons zitten om te kletsen, ergens wat stiller, is makkelijker dan naar ons toe kijken. Ons vertellen 'harder te proberen' om vrienden te maken helpt niet; onderzoek toont aan dat het niet-autistische mensen zijn die geneigd zijn ons aanbod van vriendschap te weigeren vanwege misverstanden en mythen.

Wees duidelijk en nauwkeurig. Als je zegt dat je iets gaat doen, doe het dan alsjeblieft. Mensen in het autistische spectrum zullen angstig zijn als je belooft te helpen, maar dat niet doet, of belooft om op een bepaald moment te bellen en dat niet te doen. Of als je uitdrukkingen gebruikt zoals: „Ik ben over vijf minuten terug” als je bedoelt: „Ik kom over een half uur terug”. Als u de afspraken wilt wijzigen, laat het ons dan weten. Het gaat erom de temperatuur en het functioneren van de hersenen op peil te houden, niet om controle te hebben.

Ondersteuning: Zoek een rustig en verstandig persoon die bereid is om een beetje hulp te bieden als we die nodig hebben.

Bron: Autistische mensen verwelkomen en opnemen in onze kerken en gemeenschappen

🌈♿️🎪 Hoe u uw evenementen toegankelijk kunt maken voor de gehandicaptengemeenschap

We zijn het ook zat om gebeurtenissen steeds opnieuw te vragen naar toegankelijkheid op de voorgrond, in plaats van dit als een bijzaak te beschouwen, of te verwachten dat we binnenkomen om hun ontoegankelijke rommel op te ruimen.

Hoe u uw evenementen op het gebied van sociale rechtvaardigheid toegankelijk kunt maken voor de gehandicaptengemeenschap: een checklist - Rooted in Rights

Een persoon in een rolstoel staat onderaan een grote trap en kijkt omhoog terwijl we hem van achteren bekijken.

🕸 Toegankelijkheid van websites

Gebruik een hoog contrast en overweeg een hulpmiddel te gebruiken waarmee gebruikers kunnen overschakelen van donker op licht naar licht op donker

Gebruik geen flitsende animaties

Alt-tekst gebruiken

Gebruik geen afbeeldingen om tekstinformatie weer te geven

Navigatie overslaan gebruiken

Bied een vergrootinstrument aan

Video- en audiocontent onderschrijven en/of transcriberen

Gebruik beschrijvende linktekst („vind hier afbeeldingen van schattige dieren” in plaats van „hier”), aangezien gebruikers van schermlezers door links kunnen springen en moeten weten waar ze heen leiden

Voeg een toegankelijkheidsverklaring voor websites toe, zoals deze van de moederorganisatie van Rooted in Rights, Disability Rights Washington

Zorg voor een prominente plaats met informatie over de toegankelijkheid van evenementen, met een duidelijk toegangsplan en contactgegevens

Heb je hulp nodig? Begin met WebAim en Section 508.

Bron: Hoe u uw evenementen op het gebied van sociale rechtvaardigheid toegankelijk kunt maken voor de gehandicaptengemeenschap: een checklist - geworteld in rechten

🚪 Een toegangsplan maken

Bekijk je faciliteiten

Zoek in gebouwen naar: hellingbanen; toegankelijke toiletten voor alle mannen en vrouwen; deuropeningen van voldoende breedte voor rolstoelen om binnen te komen; voldoende zitplaatsen; herconfigureerbare ruimtes; helder, egaal licht.

Zoek op mars- en paraderoutes naar: gelijkmatige, gladde oppervlakken; voldoende zitplaatsen voor rustpauzes; toegankelijke parkeergelegenheid in de buurt; toegankelijke toiletten voor alle mannen en vrouwen binnen handbereik; toegankelijk grondvervoer; dekking in geval van regen.

Wijs zitplaatsen voor mensen met een handicap aan de voorkant van de kamer of in de menigte en bij de uitgangen en markeer de ruimte vrij zodat niet-gehandicapte bezoekers begrijpen dat ze daar niet moeten zitten.

Zorg voor vertolking in gebarentaal

Zorg voor toegang tot communicatie in realtime vertaling (CART), aangezien niet alle mensen met gehoorverlies of die doof zijn gebarentaal gebruiken om te communiceren, en het kan mensen met auditieve verwerkingsstoornissen betere toegang bieden

Overweeg om rolstoelen of scooters te lenen, mogelijk via een externe leverancier die de aansprakelijkheid op zich kan nemen

Overweeg om rolstoeltoegankelijke shuttles aan te bieden

Wijs een hulpgebied aan voor hulpdieren

Wijs een toegangsteam aan dat toegankelijkheidsproblemen tijdens de planning en tot het einde van het evenement coördineert en voorzie hen van gemakkelijk herkenbare markeringen zoals shirts, vesten of hoeden, zodat ze gemakkelijk te vinden zijn

Ontwikkel een geurbeleid — geurvrij gaan zal de toegankelijkheid verbeteren

Overweeg om een stille ruimte of kamer aan te wijzen

Gebruik een PA-systeem (Public Address)

Zorg ervoor dat iedereen die aan het woord is, inclusief leden van het publiek, microfoons gebruikt

Overweeg audioondersteuning, zoals gehoorlussen, voor mensen met gehoorverlies en afhankelijk zijn van ondersteunende technologieën zoals gehoorapparaten

Heb je hulp nodig? Deze ADA-checklist kan een geweldige bron zijn, net als deze gids over het ontwerpen van ADA-conforme evenementen; het Autistic Self Advocacy Network is een goede plek om te beginnen met een inclusiever toegangsbeleid.

Bron: Hoe u uw evenementen op het gebied van sociale rechtvaardigheid toegankelijk kunt maken voor de gehandicaptengemeenschap: een checklist - geworteld in rechten

📕 Het beleid voor uw evenement aangepast maken aan personen met een handicap

Betrek mensen met een handicap in uw leiderschap, organisatie, geplande sprekers en panelleden, beeldmateriaal en documentatie

Neem handicaps op in uw beleid tegen intimidatie, antidiscriminatie en diversiteit en erken handicaps als een sociale en politieke categorie

Stel dat er mensen met een handicap in de ruimte zijn, zelfs als ze niet duidelijk zijn, en dat ze belanghebbenden zijn in uw evenement

Voeg een invaliditeitsoriëntatie toe voor alle vrijwilligers en medewerkers

Voeg een ruimte toe aan je registratieformulier waar mensen kunnen aangeven wat ze nodig hebben voor toegang

Documenteer je toegankelijkheidsbeleid en -inspanningen en maak ze openbaar

Zorg voor een kader om te reageren op kritiek en feedback van de gehandicaptengemeenschap

Let op je taal:

Vermijd woorden waarin invaliditeit als belediging wordt gebruikt, zoals 'gek' of 'hysterisch'

Vermijd zinnen als „rolstoelgebonden” of „lijdt aan”

Betaal arbeidsongeschiktheidsconsulenten zoals u andere professionals die diensten verlenen

Heb je hulp nodig? Hier zijn enkele voorbeelden van toegankelijkheidsbeleid om uit te putten: SXSW; NOLOSE; het toegankelijkheidsbeleid voor websites van de National Conference of State Legislatures; en Convergence.

Bron: Hoe u uw evenementen op het gebied van sociale rechtvaardigheid toegankelijk kunt maken voor de gehandicaptengemeenschap: een checklist - geworteld in rechten

🌏🏗 Universeel ontwerp

Een toegankelijke evenementenplanning omvat vier stappen. Deze vier stappen zijn universeel ontwerp, fysieke toegankelijkheid, sensorische toegankelijkheid en cognitieve toegankelijkheid.

Inclusieve evenementen houden: een gids voor toegankelijke evenementenplanning

Een toegankelijke evenementenplanning omvat vier stappen. Deze vier stappen zijn universeel ontwerp, fysieke toegankelijkheid, sensorische toegankelijkheid en cognitieve toegankelijkheid.

Dit is wat elk van deze stappen betekent:

Inclusieve evenementen houden: een gids voor toegankelijke evenementenplanning

Het universele ontwerp betekent dat iedereen kan deelnemen aan een evenement. Fysieke toegankelijkheid, sensorische toegankelijkheid en cognitieve toegankelijkheid moeten voor iedereen mogelijk zijn om deel te nemen.

Fysieke toegankelijkheid: De ruimte heeft geen problemen voor rolstoelgebruikers en mensen met een visuele beperking

Zintuiglijke toegankelijkheid: Het evenement is veilig voor mensen met allergieën. Er zijn accommodaties voor mensen die blind, doof of slechthorend zijn.

Cognitieve toegankelijkheid: geef duidelijke informatie over het evenement. Zorg voor al het materiaal in verschillende formaten en duidelijke taal. Laat mensen van tevoren weten wat ze kunnen verwachten.

Accepteer en behandel toegankelijkheidsbehoeften die anders zijn dan die van jou.

Bron: Inclusieve evenementen houden: een gids voor toegankelijke evenementenplanning

🧱 Fysieke toegankelijkheid

Alle fysieke ruimte die voor het evenement wordt gebruikt, kan door iedereen worden gebruikt. Dit omvat hotels, liften en vergaderzalen.

Voorbeelden van fysieke toegankelijkheid zijn onder andere:

🚪 Deuren/ingangen

Borden met braille waarop de namen van gebouwen, kamernummers en toegankelijke ingangen en liften staan

De hoofdingangen zijn voorzien van rolstoeltoegankelijke opritten

Werkende toegangsknoppen voor rolstoelgebruikers

Brede deuren en gangen voor rolstoelgebruikers

Maak paden vrij in en rond je locatie voor blinde mensen en rolstoelgebruikers

Toegankelijke liften die werken

📍 Omliggende gebieden

Geen heuvels rond uw conferentiegebouwen en vervoer

Controleer of er stoepranden zijn die geschikt zijn voor zowel rolstoelgebruikers als mensen met een visuele beperking (zie afbeelding rechts)

Restaurants in de buurt (niet meer dan 5 minuten loopafstand)

Weer: afhankelijk van uw locatie kunnen sneeuw en ijs in de winter ervoor zorgen dat deelnemers uw evenement niet kunnen bijwonen. Probeer uw evenementen in de lente, zomer of vroege herfst te plannen.

Zitplaatsen

Rolstoeltoegankelijke activiteitentafels met ruimte voor snacks, medicijnen en sessiemateriaal

Stoelen met hoge rugleuning voor mensen met evenwichtsproblemen

Iedereen kan de voorkant van de kamer zien

Toegankelijke zitplaatsen moeten deel uitmaken van de indeling van de ruimte

Scheid toegankelijke zitplaatsen niet van de groep

Openbare badkamers die toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers moeten zich naast of in de buurt van trainingsruimten

🛞 Vervoer

Toegankelijk vervoer in de buurt van de locatie (niet meer dan vijf minuten lopen)

Zorg voor een lijst met toegankelijke vervoersmogelijkheden

Bus

Taxis

Metro

Lokale niet-noodhulpverleningsbedrijven (bedrijven die rolstoeltoegankelijk vervoer aanbieden)

🏨 Overnachting voor conferenties

Kamers met automatische ADA-deuropener

Kamers met voldoende ruimte voor rolstoelgebruikers om zich comfortabel te verplaatsen

De badkamers hebben een rolstoeltoegankelijke douche met een bankje

De bedden zijn hoog genoeg voor een hoge lift, maar laag genoeg voor rolstoelgebruikers

Bron: Inclusieve evenementen houden: een gids voor toegankelijke evenementenplanning

🎧 Sensorische toegankelijkheid

Er zijn twee soorten sensorische toegankelijkheid:

1. Er zijn gehoor- en visuele hulpmiddelen beschikbaar (soms overlapt dit met cognitieve toegankelijkheid)

2. Een veilige plek voor mensen met chemische en lichte allergieën en/of gevoeligheden.

Voorbeelden van gehoor-, visuele en tactiele aanpassingen (tastzin)

Beschrijvingen van afbeeldingen voor presentaties en ondertiteling voor video's

Geluidsapparatuur voor slechthorende deelnemers

Microfoons

CART- en ASL-interpretatie

Alternatieve formaten: braille, digitaal, gemakkelijk te lezen (gewone taal met afbeeldingen), grote letters

Voorbeelden van accommodaties voor chemische en lichtgevoeligheden

Beleid voor geurvrij

Geen beleid voor flashfotografie

ASL-applaus (of „flapplause”) in plaats van te klappen

Oorwarmers met ruisonderdrukking

Zintuiglijke kamers

Werkende airconditioning

Bron: Inclusieve evenementen houden: een gids voor toegankelijke evenementenplanning

🧠 Cognitieve toegankelijkheid

Iedereen die naar het evenement komt, weet wat te verwachten. Iedereen weet:

Waar het evenement over gaat.

Het schema.

Waar het evenement is.

Welke accommodaties zijn er beschikbaar.

Voorbeelden van cognitieve toegankelijkheid zijn onder andere:

📆 Gedetailleerde schema's

Maak een schema voor je evenement beschikbaar op je website of in e-mails.

Stuur planningen naar mensen voorafgaand aan je evenement.

Conferenties: stuur ten minste een maand voor aanvang van uw evenement roosters met aankomst- en vertrektijden op de luchthaven, namen van trainingssessies, namen van sprekers en pauzes naar deelnemers en sprekers. Mensen die geen e-mail gebruiken, ontvangen een papieren agenda.

Eendaagse evenementen: stuur uiterlijk 2 weken van tevoren een ingevuld schema/agenda op.

ℹ️ Informatiepakketten (voor nachtelijke conferenties)

Accommodatieformulier met een lijst van accommodaties die mensen kunnen aanvragen

Voeg twee soorten evenementenschema's toe: een evenementenschema en dagroosters (zie bijvoorbeeld de bijlage)

Voeg informatie toe over stille ruimtes

Geef de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer op van de belangrijkste contactpersoon voor het evenement

Geef een lijst van lokale winkels voor medische apparatuur met huurkosten (voor commodes, hoyerliften en andere soorten apparatuur kunnen organisatoren van evenementen niet reserveren)

Voeg een korte opmerking toe over de verwachtingen voor ondersteuningsmensen

Opmerking: informatiepakketten moeten 3 tot 4 maanden voor uw conferentie naar bevestigde deelnemers worden gestuurd.

🧠🎪 Cognitieve toegankelijkheid op de locatie

Gebruik naamkaartjes voor iedereen.

Presenteer sessies op verschillende manieren. (d.w.z. schriftelijke en mondelinge instructies, visuele hulpmiddelen zoals foto's, tekeningen en grafieken)

Plan gedurende de dag veel pauzes in. Plan geen sessies die langer duren dan anderhalf uur.

Laat mensen zich verplaatsen naar stim of tempo.

Geef communicatiebadges in kleur en leg ze uit.

Zorg ervoor dat presentaties vanuit verschillende hoeken kunnen worden bekeken.

Bron: Inclusieve evenementen houden: een gids voor toegankelijke evenementenplanning

✅ Toegang tot de enquête

We houden van deze eenvoudige toegangsenquête voor het beoordelen van locaties vanuit ATX Go.

Enkele dingen die we toevoegen:

Zijn alle deuren minstens 36"? (32" is het minimum, maar we zijn opgelucht als alle deuren minstens 36" zijn).

Is er een sensorische escape room/ruimte?

Is er direct contact met de buitenlucht? Hoeveel deuren moet je naar buiten?

Wat zijn de geluidsdrukniveaus bij capaciteit?

Wanneer zijn de stille kantooruren?

Wat zijn de CO2-niveaus? (We moeten beginnen met het opnemen van CO2-niveaus in toegangsonderzoeken.)

☑ Andere checklisten voor toegankelijkheid

Gids voor toegankelijke conferenties | SIGACCESS

Inclusieve en gastvrije evenementen — Maak WordPress-gemeenschappen

Toegankelijkheid voor WordCamps - ryelle codes

Checklist voor toegankelijkheid voor SFWA-ruimtes - SFWA

Verhoging van de diversiteit op uw conferentie | ashe dryden

Toenemende neurodiversiteit in belangengroepen voor gehandicapten en sociale rechtvaardigheid

Hoe u uw presentaties en vergaderingen voor iedereen toegankelijk kunt maken | Web Accessibility Initiative (WAI) | W3C

Checklist voor toegankelijkheid van locaties — Maak een

Neuroceptie en sensorische belasting: onze complexe zintuiglijke ervaringen

Nu we perceptuele werelden, sensorisch trauma en praktische toegankelijkheid hebben verkend, laten we het hebben over ontwerpen voor de complexe zintuiglijke ervaringen van neurodivergente mensen.

Ga verder met „Neuroceptie en sensorische belasting: onze complexe zintuiglijke ervaringen”

Navigating Stimpunks

Need financial aid to pay for bills or medical equipment? Visit our guide to requesting aid.

 

Need funds for your art, advocacy, or research? Visit our guide to requesting creator grants.

 

Want to volunteer? Visit our guide to volunteering.

 

Need a table of contents and a guide to our information rich website? Visit our map.